Şahin Uzunşimşek

Şahin Uzunşimşek

Adidas, Performance Marketing

Adidas, Performance Marketing

3:45 pm - 4:15 pm

Perakende Medya Dönüşümünün Ajanslar ve Markalara Etkisi