Gözde Cüvelek

Gözde Cüvelek

Modanisa, Head of Technology

Modanisa, Head of Technology

3:15 pm - 3:45 pm

Perakendede Medya Teknolojileri: Markaların Yenilikçi Yolculuğu